UBKT trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ban Bí thư giữ mức kỷ luật cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự (BCS) Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Kỷ luật nghiêm khắc phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

UBKT trung ương kết luận từ tháng 10-2010 đến 11-2015, khi đang là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Cụ thể, đã ưu ái, nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Ban hành quyết định không đúng thẩm quyền về thành lập hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng; ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ; bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ tiêu chuẩn, quyết định thành lập mới một số ban chuyên trách trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm quyền, trái chủ trương của Đảng, nhà nước.

UBKT trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ - 1

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong một chuyến công tác. Ảnh: THANH TUẤN

Ông Đào Vũ Việt đã vi phạm quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Ký quyết định thành lập mới một số ban trái thẩm quyền, vượt số lượng quy định; ký quyết định bổ nhiệm một số trưởng phòng, phó trưởng phòng không đủ điều kiện, vượt số lượng quy định… Ông Việt chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2016 và cùng chịu trách nhiệm của tập thể Đảng ủy sở về những vi phạm, khuyết điểm giai đoạn 2013-2015.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Tuấn là rất nghiêm trọng, của ông Việt là nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài, có tính hệ thống nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chỉ xem xét, xử lý kỷ luật ông Tuấn ở mức khiển trách và không kỷ luật ông Việt là chưa tương xứng. UBKT trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Việt, đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Tuấn mức nghiêm khắc, đồng thời yêu cầu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức, cán bộ trong toàn tỉnh.

Ưu ái con của bí thư, chủ tịch tỉnh

UBKT trung ương kết luận BCS Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng và nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm, luân chuyển, điều động một số nhân sự không đúng quy định.

Ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 – chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và BCS Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ trên. Ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai ông Thanh) giữ các chức vụ khi không đủ tiêu chuẩn, vi phạm quy trình, thủ tục…

Ông Đinh Văn Thu, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của BCS Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và BCS Đảng UBND tỉnh.

Ông Lê Phước Hoài Bảo – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – không trung thực trong việc kê khai hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng.

UBKT trung ương kết luận vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng; của các ông Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn và Lê Phước Hoài Bảo là nghiêm trọng; quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật các ông Thanh, Thu, Toàn; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Bảo. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với BCS Đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan.

Kỷ luật phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Cũng tại kỳ họp, UBKT trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

UBKT trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ông Lê Phước Thanh xin xem xét lại việc kỷ luật con trai Lê Phước Hoài Bảo

Như đã thông tin, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm, khuyết điểm sau: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm, luân chuyển, điều động một số nhân sự không đúng quy định; Buông lỏng lãnh đạo, để UBND tỉnh và cơ quan chức năng tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức không qua thi tuyển, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có sự ưu ái đối với con của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 với cương vị người đứng đầu là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 và BCS đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016..

Ông Thanh được xác định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sỹ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không đúng quy định.

Ông Lê Phước Thanh xin xem xét lại việc kỷ luật con trai Lê Phước Hoài Bảo - 5

Ông Lê Phước Thanh (bìa trái) có biểu hiện vun vén cho gia đình, còn ông Đinh Văn Thu (bìa phải) chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai chưa được phê duyệt quy hoạch

Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và trước đó là Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đinh Văn Thu có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Khánh Toàn cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Ông Toàn được xác định đã ký báo cáo của UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ về công tác cán bộ và bổ nhiệm đồng chí Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số nội dung không chính xác. Trong thời gian là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Toàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề nghị tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, chỉ đạo quy hoạch, đề nghị luân chuyển, bổ nhiệm đối với một số trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có con cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học Thạc sỹ tại nước ngoài.

Để xảy ra vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, đã buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh; chấp hành không nghiêm Quy chế làm việc, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh có các vi phạm, khuyết điểm.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng; vi phạm, khuyết điểm của các ông Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn, Lê Phước Hoài Bảo là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật các ông Lê Phước Thanh, Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam:

Chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Cụ già 20 năm tự nguyện nhặt rác ở “hồ B52”

“Lão gàn” nhặt rác

Người đàn bà nhặt rác và câu chuyện bên nghĩa địa thai nhi

Cụ già 20 năm tự nguyện nhặt rác ở “hồ B52” - 1

Ông Đỗ Sáng Luyện

Đó là ông Đỗ Sáng Luyện, cư dân tại khu hồ Hữu Tiệp, người suốt hơn 20 năm qua lặn lội nhặt rác xung quanh Khu di tích lịch sử hồ Hữu Tiệp – nơi duy nhất lưu giữ xác máy bay B52 rơi ở nội thành Hà Nội.

Men theo con đường nhỏ nằm cạnh hồ Hữu Tiệp, đến ngõ 116, phường Ngọc Hà, hỏi “ông Luyện nhặt rác”, ai cũng biết. Người dân nơi đây thường quen gọi ông với cái tên thân mật “ông Luyện rác” hay “ông Luyện hồ B52”.

“Tôi vẫn nhớ những ngày đêm cuối tháng 12/1972, Mỹ đem pháo đài bay B52 đến ném bom Hà Nội, chưa kịp ném bom đã bị quân và dân ta bắn rơi. Một chiếc máy bay bị bắn hạ từ phía Tây Hà Nội, rơi ở phường Ngọc Hà khoảng khi chưa kịp cắt bom. Vì thế, sau khi máy bay rơi, quân dân ta thu được rất nhiều bom chưa nổ ngay tại hồ Hữu Tiệp. Đó là một kỉ niệm khó quên vì tôi đã được tận mắt chứng kiến một bộ phận máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, ngay chính nơi tôi sinh ra và lớn lên”, ông Luyện bồi hồi khi kể lại chiến tích oai hùng của dân tộc.

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, ông Luyện cho biết, hồ Hữu Tiệp là một chứng tích lịch sử quan trọng của đất nước, được nhiều khách du lịch ghé thăm. Điều đó khiến ông tự nhủ việc vớt rác hay làm sạch đường phố nơi đây là trách nhiệm của mình.

Bà Đỗ Thị Thơm, một người dân ở đây cho biết: “Ông ấy chịu khó lắm, cứ sáng ra là lại cầm gậy ra điều tiết giao thông, vì chỗ này ngõ nhỏ mà có nhiều trường học nên sáng hay tắc. Đến trưa, mọi người về hết ông lại đem chổi ra quét sạch đường từ ngõ trong ra ngõ ngoà. Đến 13h, 14h quét lại lần nữa”.

Năm nay tuổi đã ngoài 80, nhưng ông Luyện vẫn hàng ngày đều đặn 3 – 4 lần cầm vợt ra hồ vớt rác. Trên gương mặt người đàn ông ấy luôn nở nụ cười hãnh diện khi được hỏi về công việc tự nguyện của mình. “Nhớ những ngày đầu đi vớt rác, người dân nơi đây nói tôi bị điên. Họ bảo già rồi không ở nhà mà nghỉ ngơi lại chạy ra hồ vớt rác và quét dọn đường. Mỗi người có một cách hiểu và cách làm khác nhau, miễn sao việc mình làm không hại đến ai là được”, ông Luyện tâm sự.

Nhưng rồi hơn 20 năm qua, ai ai cũng quý mến ông và đặc biệt hơn, từ khi có ông Luyện dọn dẹp, tình trạng vứt rác, đổ rác thải, phế liệu không còn nữa. Đã có người dân đề nghị UBND phường cấp kinh phí hỗ trợ nhưng ông Luyện nhất quyết không nhận. Ông chia sẻ: “Tôi vớt rác không phải vì hoàn cảnh khó khăn. Việc giữ gìn di tích, môi trường là trách nhiệm của mỗi công dân. Với tôi, đó còn là một niềm vui. Tôi cảm thấy mình khỏe hơn, sống có ích hơn vì được hoạt động chân tay. Tuổi này mà cứ ngồi một chỗ có khi theo các cụ lâu rồi”.

”Ông Tây nhặt rác” muốn biến mương thối thành một khu vườn
”Ông Tây nhặt rác” muốn biến mương thối thành một khu vườn

James Joseph Kendall đã quay lại con mương thối ở HN để tiếp tục nhặt rác và ấp ủ biến con mương này thành một khu vườn.

Bấm xem >>

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội

Kỳ thú đình làng nằm gọn trong bộ rễ của hai cây bồ đề

Kỳ lạ: “Cụ” cây báu vật, hàng trăm tuổi ở ngoại ô SG bỗng “bật gốc bay đi”

Lạ kỳ cây thị nghìn tuổi, chỉ có 1 quả mỗi mùa ở Hà Nội

Clip: Cận cảnh Tây Bắc thu nhỏ ở Hà Nội

Tác phẩm “Nẻo về cội nguồn” của nghệ nhân Nguyễn Tiến (Sơn Tây, Hà Nội), đang được trưng bày tại một triển lãm sinh vật cảnh ở Hà Nội, thu hút nhiều du khách nghé thăm, chiêm ngưỡng.

Trên diện tích hơn 1,2m2, người nghệ nhân này đã tái hiện đầy đủ đặc trưng của cả một vùng Tây Bắc, có núi cao mờ sương, suối chảy róc rách, thác đổ ào ào, ngập tràn tiếng chim ca, vượn hót…

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 1

Tác phẩm “Nẻo về cội nguồn” của nghệ nhân Nguyễn Tiến (Sơn Tây, Hà Nội)

Chia sẻ về tác phẩm, nghệ nhân Nguyễn Sơn cho biết, tác phẩm “Nẻo về cội nguồn” gợi cho mọi người nhớ về nguồn cội. “Núi cao là công cha, suối nguồn là nghĩa mẹ. Bên vách núi cao, hình tượng người phụ nữ chờ chồng mắt hướng về nới xa xăm”, ông Sơn trình bày.

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 2

Chỉ trên một diện tích nhỏ, nghệ nhân tái hiện lại cả một vùng dân tộc Việt Bắc với phong cảnh hùng vĩ

Nhiều người thích thú bởi không chỉ được ngắm nhìn những đặc trưng của cả một vùng Tây Bắc như nhà sàn, guồng nước, cây cối rậm rạp mà còn được nghe tiếng nước suối chảy róc rách từ trên núi xuống bản, nghe cả tiếng chim hót, vượn kêu…

Ông Sơn cho hay, tác phẩm được làm vào năm 2016, hoàn thiện trong vòng 8 tháng. Hiện đã có người trả 120 triệu đồng nhưng ông chưa bán.

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 3

Núi đá được làm bằng xi măng

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 4

Guồng nước làm bằng nhựa bọc dây

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 5

Để tạo thác nước chảy từ trên núi đá xuống, tác giả gắn dưới bệ 2 máy bơm

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 6

Bên dưới là nhà sàn là cảnh lao động của người dân miền núi

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 7

Cả một dòng suối chảy róc rách bao quanh, uốn lượn khiến người xem cảm thấy sống động như thật

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 8

Nghệ nhân phải lắp đèn nháy, thẻ nhớ để tạo ra âm thanh tiếng nước suối chảy và tiếng chim ca, vượn hót

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 9

Từng cây gắn vào núi đá hay ở bên dưới đều được trồng một cách tinh tế

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 10

Những chi tiết được nghệ nhân làm rất công phu

Tây Bắc thu nhỏ giống đến sững sờ giữa lòng Hà Nội - 11

Tác phẩm gợi nhớ cho nhiều người nhớ về quê hương, nguồn cội.

Kinh ngạc trước ngôi nhà ba gian Bắc Bộ thu nhỏ y như thật
Kinh ngạc trước ngôi nhà ba gian Bắc Bộ thu nhỏ y như thật

Tác phẩm “Quê nội“ thu nhỏ khiến người xem “nổi da gà“ bởi từng chi tiết giống y hệt ngôi nhà Bắc Bộ xưa.

Bấm xem >>

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm

Hà Nội: Xế hộp nổi lềnh bềnh giữa hồ Hoàng Cầu

Tặng hoa hồng, miễn phí vé cho khách nữ đi xe buýt ở SG

Du khách tại phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được chụp ảnh miễn phí

Quận Đống Đa vừa tiếp nhận 5 bộ xe đạp lọc nước (mỗi bộ gồm 2 xe và 1 thùng lọc) nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm ở các sông hồ trên địa bàn.

Đây là những chiếc xe hoạt động theo cơ chế dùng sức đạp của người tập chuyển hóa thành dòng điện tác động tới bộ lọc nước, qua đó dẫn nước sạch trở về hồ. Với mô hình này, người dân vừa có thể đạp xe tập thể dục, vừa góp phần lọc sạch nguồn nước.

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 1

Những chiếc xe đạp lọc nước mới được lắp đặt tại hồ Hoàng Cầu

Mô hình xe đạp lọc nước bước đầu đã được triển khai lắp đặt tại hồ Đống Đa và hồ Láng Thượng. Theo lãnh đạo quận Đống Đa, trong thời gian tới, quận sẽ ghi nhận, tiếp thu ý kiến của người dân để nhân rộng mô hình này.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi lắp đặt 3 bộ máy gồm 6 xe đạp lọc nước bên hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) đã có rất nhiều người dân dùng thử, họ cho rằng mô hình này rất tốt, đạp xe vừa có sức khỏe lại làm sạch môi trường. Tuy nhiên, việc bảo quản xe phải tốt nếu không sẽ bị trộm “viếng thăm”. Thực tế, một chiếc xe đạp lọc nước vừa mất một bên bàn đạp.

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 2

Dàn máy gồm 6 xe đạp và 3 thùng lọc

Bà Mai, một người dân đi tập thể dục tại khu vực hồ Hoàng Cầu vừa đạp xe vừa nói: “Đạp nhẹ thì nước lên nhỏ giọt mà mình già rồi nên không đạp mạnh được, chỉ những thanh niên có sức khỏe mới phù hợp mô hình này. Mô hình này rất văn minh”.

Leo lên xe đạp mạnh khoảng 1 phút anh Mạnh thở hổn hển, “mình là thanh niên đạp còn thấy mệt huống chi những người có tuổi. Có nút tăng giảm độ nặng cho bánh xe nhưng vẫn mệt”.

Trước đây, đã từng có hồ Nam Đồng (Hà Nội) và kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) đưa vào sử dụng loại máy tương tự để người dân tập thể dục và lọc nước.

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 3

Đây là những chiếc máy tập thể dục lọc nước công cộng do một công ty lắp đặt và bàn giao cho quận Đống Đa

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 4

Người dân chỉ cần ngồi lên xe, đạp theo chiều kim đồng hồ như những chiếc máy tập thể dục khác

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 5

Khi đạp, máy chuyển động tròn tạo ra dòng điện, dòng điện này chuyển tới ắc quy tạo điện cho máy bơm hoạt động bơm nước từ dưới hồ lên thùng lọc

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 6

Nước bẩn dưới hồ sẽ được bơm trực tiếp lên bể lọc với 2 máy hai bên. Hai vòi xả gắn phía dưới tự động đưa nước đã lọc trở lại hồ

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 7

Đạp càng mạnh thì nước từ hồ lên thùng lọc càng nhiều

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 8

Đáy thùng lọc chứa cát và các vật liệu có khả năng hấp thu các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 9

Những chiếc xe và thùng lọc được gắn chặt xuống nền nhằm đảm bảo không gây vướng cho người đi bộ và đảm bảo không bị mất trộm

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 10

Tay vịn của máy hướng ra hồ giúp người đạp có cảm giác khoan khoái

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 11

Nút tăng giảm độ nặng cho bánh xe để phù hợp với người đạp

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 12

Hệ thống bánh xe tạo ra dòng điện khi đạp tròn

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 13

Nút tăng, giảm độ cao của yên xe để phù hợp với từng người

HN: Xe đạp lọc nước mới lắp bên hồ đã bị “trộm” viếng thăm - 14

Tuy mới lắp nhưng một bên bàn đạp của một chiếc xe đã mất, người dân lo ngại nếu không bảo vệ tốt, dàn xe sẽ mất dần

Trắng đêm vớt cá, sục oxy làm sạch hồ Hoàng Cầu
Trắng đêm vớt cá, sục oxy làm sạch hồ Hoàng Cầu

Suốt đêm qua, hàng trăm công nhân luôn túc trực bên hồ để vớt cá chết, sục oxy làm sạch nước.

Bấm xem >>

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa

Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm

Người Hà Nội co ro trong đợt rét đầu tiên

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 1

Trời tuy hửng nắng nhưng rét buốt khiến mọi người đều phải trang bị kỹ càng khi ra phố

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 17-12, tuy là cuối tuần nhưng nhịp độ tham gia giao thông trên các tuyến phố không giảm nhiều. Người dân đi ra ngoài đường đều trang bị những trang phục chống rét tối đa.

Ở nhiều khu vực như gầm cầu vượt hay nhiều khoảng đất trống, người dân đốt lửa để sưởi ấm.

Theo dự báo, từ hôm nay khu vực miền Bắc chính thức bước vào đợt rét nhất từ đầu mùa Đông đến nay, tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 9-12 độ C, vùng núi cao phía Bắc có nơi xuống dưới 3 độ C. Từ hôm nay đến 20-12, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận ở nhiều tuyến phố Hà Nội sáng 17-12:

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 2

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 3

Một người phụ nữ chẳng may quên găng tay khi đi chợ đang xuýt xoa vì lạnh

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 4

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 5

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 6

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 7

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 8

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 9

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 10

Ăn sáng tại một quán nhỏ trên vỉa hè

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 11

Những người lao động tranh thủ đá cầu khi rỗi rãi

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 12

Co ro trong cái rét dưới gầm cầu vượt

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 13

Người lao động tự do đốt lửa sưởi ấm

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 14

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 15

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 16

Người Hà Nội co ro trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa - 17

Hà Nội: Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục
Hà Nội: Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục

Khi màn đêm buông xuống, những người vô gia cư lại lang thang tìm một góc nhỏ ven đường để qua đêm.

Bấm xem >>

Tránh xe máy vượt đèn đỏ, xe tải tông sập tường chùa

Xe máy đâm trực diện ô tô biển xanh, 3 người tử vong

Ra khỏi xe sau tai nạn, một phụ nữ bị đâm tử vong

Kinh hãi xem clip ô tô bán tải tông hàng loạt xe dừng chờ đèn đỏ

Khuya 16-12, xe tải biển số Lâm Đồng do tài xế Ngô Quang Việt (43 tuổi, quê Đắk Nông) chở đầy rau lưu thông trên đường TL48 hướng từ cầu Phú Long mới về Hà Huy Giáp (TP.HCM).

Tránh xe máy vượt đèn đỏ, xe tải tông sập tường chùa - 1

Chiếc xe tải chở rau tránh hai người đi xe máy vượt đèn đỏ nên lao thẳng vào chùa. Ảnh: H.TÂM

Khi đến giao lộ đường Hà Huy Giáp-TL48 (phường Thạnh Xuân, quận 12), tài xế rẽ trái thì phát hiện hai xe máy do hai thanh niên điều khiển vượt đèn đỏ.

Lúc này tài xế đánh lái sang đường Hà Huy Giáp để tránh thì đâm thẳng vào một ngôi chùa gần giao lộ.

Tránh xe máy vượt đèn đỏ, xe tải tông sập tường chùa - 2

Bức tường bị đổ sập sau cú tông khá mạnh của xe tải. Ảnh: H.TÂM

Vụ việc khiến tài xế cùng phụ xe bị xây xát nhẹ, bức tường bị đổ sập kèm theo tiếng động lớn khiến nhiều người dân gần đó hốt hoảng.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng, gạch vữa bê tông văng tung tóe khắp nơi.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến gần sáng 17-12, hiện trường vẫn đang được giải quyết.

Đâm vào quán ốc, tài xế ô tô còn khoe “gia đình có người làm lớn”
Đâm vào quán ốc, tài xế ô tô còn khoe “gia đình có người làm lớn”

Sau khi đâm vào quán ốc ven đường ở Sài Gòn khiến nhiều người tháo chạy, tài xế ô tô nồng nặc mùi rượu bia lớn tiếng…

Bấm xem >>

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi “hoa hậu” tại Sài Gòn

Độc đáo cuộc thi sắc đẹp của những chú “gà chân voi”

Cô gái ngồi xe lăn đoạt giải cuộc thi ảnh Đất và Người

Ảnh đẹp: Cuộc thi chạy của những chú cừu

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 1

Hàng trăm chú chó thuộc nhiều giống chó khác nhau đã tham gia cuộc thi chó giống Quốc gia – Vietnam Dog Show 2017 do Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại sân vận động Phú Thọ (quận 11, TP HCM)

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 2

Diễn ra từ 15-17.12, cuộc thi Viet Nam Dog Show 2017 thu hút người nuôi chó cảnh từ các nước Thái Lan, Hàng Quốc, Đức, Việt Nam…tham gia tranh tài.

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 3

Chủ nhân dắt cho ra khu vực tranh tài để chuẩn bị giật giải “hoa hậu”. Trước giờ dự giải, chủ chó phải chuẩn bị rất kỹ từ vóc dáng đến trang điểm bộ lông.

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 4

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 5

Chó dự thi được giám khao kiểm tra rất kỹ từ ngoại hình, dáng chạy, bộ lông đến răng…

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 6

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 7

Chú chó Maltese có bộ lông đẹp, nổi bật trong số hàng trăm con chó được đưa đến dự thi. Nhiều người đến xem ví chú chó này như nàng công chúa và đang chờ giật giải “hoa hậu”

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 8

Một chú chó Pox sóc. Giống chó đỏm dáng này rất thông minh và hiếu động, biết trình diễn đi và nhảy hai chân, mến chủ và vâng lời.

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 9

Pox sóc có giá trên 1.000 USD một con. “Giống này dễ thương lắm nhưng có điều hơi đắt tiền. Mỗi con không dưới vài chục triệu. Nó còn gọi là giống chó quý tộc”, anh Quý một người nuôi chó Pox sóc cho biết.

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 10

Chó Phú Quốc chuẩn bị trình diễn

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 11

Chú chó được chủ đưa đến khu vực tham gia tranh tài cuộc thi sắc đẹp

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 12

Trong giải đấu có những handler (người dắt chó chuyên nghiệp) người nước ngoài. Tại giải thi chó lần này, tiền công một ngày của họ lên tới 5.000 USD

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 13

Một chú chó đạt giải cuộc thi. Giải thưởng cho những “thí sinh” đạt giải cao là thức ăn cũng như phụ kiện (dây xích, rọ mõm, chuồng, khay thức ăn) hàng hiệu

Ngắm chó “quý tộc” giá ngàn đô đi thi "hoa hậu" tại Sài Gòn - 14

Theo ban tổ chức, cuộc thi tìm kiếm danh hiệu “Chó đẹp quốc gia Việt Nam” và “Chó đẹp thế giới” đã bước sang mùa thứ 9. Điểm nhấn của lần này là quảng bá, bảo tồn và phát triển chó Phú Quốc – giống chó nổi tiếng của Việt Nam hiện nay chỉ còn rất ít cá thể thuần chủng. Chó Phú Quốc cũng là linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2018.

Săn “vua chim“ tại Sài Gòn
Săn “vua chim“ tại Sài Gòn

Thú chơi chim “vua“ đại bàng đang gây “náo loạn“ giới chơi chim Sài Gòn.

Bấm xem >>

Bé trai bị bỏ lại qua đêm, không ai đến nhận

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước trạm y tế kèm tờ giấy “lạ”

Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường

Thông tin mới vụ bé trai bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú

Đêm 16-12, mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về một bé trai khoảng 4 tuổi bị lạc gia đình ở Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Tài khoản Faecbook này viết: “Cháu bé bị lạc từ chiều hôm nay đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận, hỏi cháu không nhớ gì có cầm một cái điện thoại nhưng không có sim và cháu đang ở tại Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ…”.

Bé trai bị bỏ lại qua đêm, không ai đến nhận - 1

Bé trai hiện đang được chăm sóc tại nhà cán bộ y tế phường Quảng An

Ngày 17-12, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận có sự việc cháu bé bị lạc gia đình và cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa thấy có người thân của bé đến nhận. Trong khi đó, đại diện Công an phường Quảng An cho hay đơn vị này cũng chưa nhận được đơn trình báo nào của người dân về sự việc nêu trên.

Bà Hoàng Thuỷ Linh, cán bộ phụ trách công tác LĐ-TB&XH phường Quảng An, cho biết sau khi nhận tin báo từ Ban Quản lý di tích, cán bộ phường đã tới Phủ Tây Hồ trích xuất camera thì phát hiện bé trai đi cùng một người phụ nữ đến phủ, trên tay có sách túi nilon có 2 cái bánh mì. Thời gian trên camera ghi lại là 15 giờ 20.

Bé trai bị bỏ lại qua đêm, không ai đến nhận - 2

Trước đó, bé đi cùng một người phụ nữ

Sự việc đã được UBND phường thông báo trên loa truyền thanh và gọi điện cho các phường xung quanh để tìm người thân cho cháu. Đến hơn 20 giờ tối, không có ai đến nhận nên phường đã tạm giao cháu cho một cán bộ y tế phường chăm sóc.

Ghi nhận tại nhà của cán bộ y tế phường Quảng An nói trên, cháu bé được chăm sóc chu đáo. Bé trai rất khôi ngô, khoẻ mạnh và khá nghịch, không có biểu hiện lạ nhà, khóc lóc. Bé cho biết mình tên An, mẹ tên “An” hoặc “Anh” gì đó, còn tên bố và nhà ở đâu thì không nhớ.

Theo vị cán bộ phường Quảng An, UBND phường này sẽ gửi bé trai tại đây khoảng một tuần, nếu không có ai đến nhận sẽ bàn giao cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố. Hiện tại đã có một số người biết tin đã gọi điện liên hệ xin cháu về nuôi.

Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên suối
Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên suối

Một người dân vừa phát hiện em bé sơ sinh đang nguyên dây rốn, nằm cạnh một con suối.

Bấm xem >>

Người cha bạo hành con 6 tuổi cam kết không tái phạm

Vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non: Bảo mẫu nói gì?

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ dã man: Chủ trường mầm non khai lý do không ngờ

Trường mầm non có bảo mẫu bạo hành trẻ được “chống lưng”?

Ngày 17-12, UBND phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết cơ quan chức năng địa phương đã mời ông T.K.G (42 tuổi, thường trú phường 1) lên làm việc và người đàn ông này thừa nhận hành vi đánh con ruột 6 tuổi gây thương tích.

Vài ngày trước, nhiều phụ huynh và giáo viên phát hiện bé T.M.K. (6 tuổi, đang học lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn phường 1) có nhiều vết thương trên người. Khi được hỏi, bé K. cho biết bị cha đánh.

Người cha bạo hành con 6 tuổi cam kết không tái phạm - 1

Những vết thương còn hằn trên người bé K. (Ảnh: Yên Vân)

Sau khi nhận thông tin, UBND phường 1 đã mời ông G. làm việc và người đàn ông này thừa nhận có đánh con. Ông G. cho rằng vì bé K. không nghe lời dạy dỗ, thường xuyên chọc phá bạn bè, làm phiền hàng xóm, ăn cắp vặt đồ dùng học tập của bạn nên ông nóng giận đánh con.

Bà Vưu Thị Ngọc Thúy (cán bộ dân số, gia đình và trẻ em phường 1) cho biết sau khi thừa nhận việc đánh con là sai trái, ông G. đã cam kết sẽ không tái phạm.

Người cha bạo hành con 6 tuổi cam kết không tái phạm - 2

Trên bắp chân của bé K. còn vết sẹo lớn nghi bị bạo hành (Ảnh: Yên Vân)

Nhà trường cho biết, bé K. mồ côi mẹ, sống với cha tại một khu nhà trọ ở khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu. “Bé K. rất hiếu động, thường xuyên nghịch phá các bạn. Tuy nhiên, người lớn cần phải có biện pháp mềm mỏng với cháu. Cháu đã chịu thiệt thòi vì không có mẹ nên cần được yêu thương, dạy dỗ đúng mực chứ không nên đánh đập như vậy” – một giáo viên bày tỏ.

Hàng xóm kể về cuộc sống của bé trai 10 tuổi bị bạo hành ở ”căn nhà đau khổ”
Hàng xóm kể về cuộc sống của bé trai 10 tuổi bị bạo hành ở ”căn nhà đau khổ”

Một phụ nữ sống cùng khu trọ với bố đẻ và mẹ kế cháu K kể, một vài lần thấy cháu K đi đổ rác nhưng rất sốc…

Bấm xem >>